Interiör California Sundens5.jpg
California Ocean.jpg

Nyhet - Boka En VW Grand California Husbil under semestern!

Hyr din husbil inför semestern

VW Grand California 600
4 säten • 4 bäddar • Automatväxlad • B-körkort • 25 år

Den smarta campingbilen

Grand California – en helt ny husbil som innehåller det mesta du kan önska dig både gällande körglädje och innovativa lösningar som gör den till ett behagligt semesterhus på fyra hjul. På mindre än två minuter förvandlas bilen från en resekompis till ett boende med valfri utsikt.

 

VW Grand California Ocean
4 säten • 4 bäddar • Automatväxlad • B-körkort • 25 år

En smart liten husbil

California Ocean ger dig maximala campingfunktioner för upp till fyra personer med mer förvaring, utedusch och ett rejält kök. Dett är en smidig campingbil med smarta lösningar, intelligenta infotainmentsystem och avancerade assistanssystem. Här kan upp till fyra personer sova bekvämt, samtidigt som ni upptäcker världen.


 

Priser

Hyra husbil – provhyr innan köp

Hyr en husbil och bestäm dig inom 3 månader. Under 2022 kan du få tillbaka hyresbeloppet* vid köp av en husbil.
*Gäller vid köp inom 3 månader från hyrestillfälle och hyresbelopp för max 14 dagar

 

För bokning:

Förfrågan på husbilarna kan göras via: Hyr en husbil eller campingbil i sommar | Fina husbilar från Europcar

eller mail till: halmstad@europcar.se 🙂 

 

 


 

*Fullständiga villkor:

Priser och betalning
Efter utförd reservation av Husbil erhålls en bokningsbekräftelse innehållande en säker betallänk. Via denna länk erlägger hyrestagaren betalning med kreditkort på ett belopp motsvarande det förväntade hyresbeloppet. Betalning skall erläggas inom 24 timmar från bokningstillfället och utgör då beställares konfirmering av gjord bokning. Om betalning uteblir anses bokningen vara ofullständig och därmed inte längre gällande. När betalningen är genomförd är bokningen till fullo bekräftad.

Vid avhämtning/leverans av fordonet tas en deposition uppgående till 3000 kr som skall erläggas med ett av Europcar godkänt kreditkort. Beloppet reserveras via kortutgivande företag och återgår i sin helhet vid avslutande av hyran under förutsättning att inga ytterligare kostnader uppkommit. Se punkterna 2 och 4 i detta avtal.

Avbokning
Avbokning kan ske senast 40 dagar före första hyresdagen mot en kostnad av 750 kr per bokad vecka. Avbokning 39-15 dagar före första hyresdagen krediteras 50% av det debiterade förväntade hyresbeloppet. Avbokning 14-0 dagar före första hyresdagen återbetalas 0% av det debiterade förväntade hyresbeloppet. Undantaget är om annan hyrestagare kan överta bokningen i sin helhet vilket gäller för alla ovan villkor i denna paragraf.

Villkor vid tillägg avbokningsskydd:
Vid köp av avbokningsskydd kan bokad och betald hyra avbokas senast 72 timmar före överenskommen leveranstid, oavsett orsak.

Försäkring/Självrisk och Skador
Fordonet är helförsäkrat i enlighet med de villkor som återfinns i de Allmänna Hyresvillkoren, vid eventuell skada eller stöld tillkommer en kostnad som motsvarar kostnaden för reparation och stillestånd dock ej överstigande gällande sjävrisk uppgående till 10 750 kr per skadetillfälle. Tecknade försäkringar friskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande. Försäkring gäller inte heller för saknad utrustning såsom insynsskydd mm.

Uthämtning/Återlämning
Uthämtning sker tisdagar efter kl. 15:00 och återlämning sker tisdagar senast kl. 11:00 samt under kort vecka: uthämtning måndagar efter kl. 15:00 och återlämning torsdagar innan kl. 11-00 alt. uthämtning torsdagar efter 15.00 med återlämning måndagar senast kl. 11:00 (om inte annat avtalats). Det tillkommer en depositionsavgift på 2.500:- som Återbetalas vid återlämnande av husbilen i ok skick enligt villkoren.

Körsträcka
Vid bokning av 1 vecka ingår körsträcka: 200 mil – därefter 15 kr/övermil.
Vid bokning av kort vecka ingår körsträcka: 100 mil – därefter 15 kr/övermil.

Bränsle
Diesel – Husbilen skall avlämnas med full tank.

Ålder
För att hyra en husbil måste Hyrestagaren fyllt 25 år.

Körkort
Samtliga husbilar fungerar med B-körkort.

Husbilens utrustning
Vid hämtningen är bilen fulltankad och utrustad med 2 x 11kg-gasbehållare. 1st gasbehållare (11kg) är inräknad i hyreskostnaden. Grundläggande köksutrustning för 4 personer och säkerhetspaket ingår.

Husdjur
Har du bokat husbil där husdjur är tillåtna att vistas i? Observera att djur EJ är tillåtna att vistas i säten och sängar.

Handhavande
Instruktionsböcker avseende bilarnas tekniska specifikationer samt handhavande av bodelens apparatur finns i husbilarna.

Gemensam Kontroll/Genomgång
Vid uthämtning och återlämning utförs en gemensam kontroll av husbilen och ev. skada dokumenteras. För att Hyrestagarens husbilssemester skall bli så smidig och trivsam som möjligt gör Uthyraren även en gemensam noggrann funktionsgenomgång tillsammans innan avfärd.

Återlämnande
Husbilarna ska återlämnas fulltankade och ordentligt rengjorda invändigt och tankar ska vara tömda. Invändig städning kan bokas för en kostnad av 1800 kr men tankar ska alltid tömmas av Hyrestagaren. Om inte korrekt städning är utförd så debiteras 2500 kr och för ej tömda tankar debiteras 4000 kr. Vid återlämnande av ej tankad bil debiteras faktisk bränslekostnad + 4 kr/liter. För sent återlämnad husbil debiteras 400 kr för varje påbörjad timme.

Åtgärder vid olycksfall
Hyrestagaren svarar gentemot Uthyraren för ekonomiska påföljder p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba Uthyraren i egenskap av fordonets ägare samt även vägavgifter och övrigt som kan bli debiterade fordonet. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som Hyrestagaren varken känt till eller borde känna till. Om Hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Hyrestagaren svarar utan Uthyraren i egenskap av ägare tvingas betala dem, har Uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera Hyrestagaren en expeditionsavgift på 500 kr inkl. moms för varje överträdelse.

Vid driftstopp ring: 020 300 300

Vägtull/Broavgift
Avgift för vägtullar i Norden ingår i hyreskostnaden, förutom broavgifter som betalas av Hyrestagaren.

För följande länder gäller inreseförbud
Kosovo, Moldavien, Turkiet, Ryssland, Ukraina och Vitryssland Internationella resor inom Europa är möjligt dock skall Uthyraren meddelas vid bokning vilka länder som skall besökas.

Ansvarsbegräsning
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan Uthyraren inte uppfylla detta är Hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är väsentligt, häva avtalet. Hyrestagaren äger inte rätt att häva avtalet om Uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för Hyrestagaren erbjuder annat godtagbart fordon.

Uthyraren går fri från ersättningsansvar om Uthyraren kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför Uthyraren kontroll som Uthyraren skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder Uthyraren inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust följdskador.