Scania Avtal finns i flera olika nivåer och grundtanken är enkel. Vi tar hand om underhållet, du koncentrerar dig på transportverksamheten. Oavsett om du har en Scania eller en hel flotta erbjuder vi trygghet, bekymmersfritt ägande och bästa totalekonomi.

När du tecknar ett Scania Avtal väljer du själv hur mycket som ska ingå. Vill du att det ska omfatta både det periodiska underhållet och reparationer? Vill du att vi tvättar bilen efter tillsyn? Möjligheterna är många. Det bästa är ändå att du kan överblicka dina exakta kostnader för en lång tid framöver. Du får raka och tydliga besked och vi håller våra löften.

Tillsynsavtal

Scanias Tillsynsavtal är ett bra sätt att försäkra dig om maximal tillgänglighet till minimal kostnad. Samtidigt kan du känna dig tryggt förvissad om att fordonet underhålls på bästa sätt. Tillsynsavtal är ett skräddarsytt underhållsprogram som ger dig kontroll på kostnaderna. Detta avtal tecknas för ett eller flera år i taget. I avtalet ingår bland annat Scania Max24, vilket innebär att du får avbrottsersättning om fordonet står stilla mer än 24 timmar på grund av akut driftstopp.

När du skriver under ett avtal med oss på Scania i Halmstad får du en plan med rekommendationer om förebyggande underhåll för dina fordon. Planen bygger på fordonens specifikationer och planerade körförhållanden. Avtalet kan även innefatta påbyggnader och annan utrustning utöver chassiet.

Du betalar en månadsavgift eller ett engångsbelopp i förskott. På så sätt får du kontroll på alla underhållskostnader under hela avtalsperioden. Det underlättar budgeteringen och gör att du kan känna dig säker när du prissätter kundernas transportuppdrag. Eftersom du alltid anlitar vår verkstad i Halmstad lär vårt serviceteam känna dina fordon med servicehistorik och kan därmed snabbt ställa rätt diagnos om ett problem dyker upp. Fordon som omfattas av Scanias Tillsynsavtal får också högre andrahandsvärde.

Tillsynsavtalets omfattning

 • Planerade tillsyner (x)
 • Reparationer (-)
 • Kan kompletteras med påbyggnad (x)
 • Kan tecknas fr o m leveransdag (x)
 • Avtalslängd (1 år)
 • Möjligt att förlänga (x)
 • Scania Max24 (x)

Driveline Avtal

Drivline Avtal kan tecknas när du köper en ny Scania och täcker skador på drivlinan under 3 eller 5 år, upp till 80 000 mil, beroende av drifttyp. För att avtalet ska gälla måste du även ha Tillsynsavtal under hela perioden. Du betalar en engångskostnad vid starten som varierar med drifttyp. Din egenavgift vid reparation är 15 % av gällande basbelopp och vid jour och bärgning 7,5 % av gällande basbelopp. Egenavgiften gäller skada för skada. I avtalet ingår Scania Max24, vilket innebär att du får avbrottsersättning om fordonet står stilla mer än 24 timmar på grund av akut driftstopp.

Driveline Avtalets omfattning

 • Planerade tillsyner (x)
 • Reparationer (enl. omfattning)
 • Kan kompletteras med påbyggnad (-)
 • Kan tecknas fr o m leveransdag (x)
 • Avtalslängd (3-5 år)
 • Möjligt att förlänga (upp till 5 år)
 • Scania Max24 (x)

Grönt kort Avtal

Med Scanias Grönt Kort-avtal får du förenklad administration och bättre andrahands-värde på ditt fordon. Avtalet är ett heltäckande tillsyns- och reparationsavtal för lastbilar och kan tecknas upp till 7 år och/eller 120 000 mil.

Du betalar regelbundet en avgift, som beror på avtalets omfattning, vilket ger dig full kontroll över dina kostnader. Grönt Kort-avtalet gäller på alla Scaniaverkstäder i Sverige. Kostnader för jour, utryckning eller bärgning med Scania Assistance ingår i avtalet liksom Scania Max24. Du får avbrottsersättning om fordonet står stilla mer än 24 timmar på grund av akut driftstopp.

När avtalet upphör görs en slutavräkning. Om kostnaderna för reparationer överstiger avgifterna betalar du inget extra. Blir det överskott får du tillbaka hälften av detta.

Grönt kort Avtalets omfattning

 • Planerade tillsyner (x)
 • Reparationer (enl. omfattning)
 • Kan kompletteras med påbyggnad (x)
 • Kan tecknas fr o m leveransdag (upp till 18 mån)
 • Avtalslängd (3-7 år)
 • Möjligt att förlänga (upp till 7 år)
 • Scania Max24 (x)

Classic Avtal

Scania ClassicAvtalet kan tecknas på äldre fordon. Avtalet omfattar det mest grundläggande underhållet, bland annat smörjning av chassi, byte av olja och oljefilter med mera.

Classic Avtalets omfattning

 • Planerade tillsyner (x)
 • Reparationer (-)
 • Kan kompletteras med påbyggnad (-)
 • Kan tecknas fr o m leveransdag (-)
 • Avtalslängd (1 år)
 • Möjligt att förlänga (x)
 • Scania Max24 (-)