Pga ändrade utsläppsvillkor och tidvis försiktighet med vattenkonsumtion i kommunen har vi valt att stänga vår spolhall för offentlig tvätt.
Vi värnar om miljön!
Vi utför dock tvätt för vår egen verksamhet och kan även vara behjälpliga med avspolning inför utställningar mm enligt överenskommelse.