Scania vill genom sin rikstäckande certifierade förarutbildning öka kompetensen inom branschen och medverka så att alla förare uppfyller lagkraven.

EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare.

Förbättrad körfärdighet är en god investering

Att förbättra förarnas körfärdigheter och sedan bibehålla den höga nivån är en god investering – både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Erfarenheten visar att det kan ge en bränslereducering på tio procent, något som även reducerar utsläppen. I förlängningen minskar också slitaget på däcken och belastningen på drivlinan.

I fem kursmoduler kombineras teori och praktik. Alla praktiska moment sker med Scanias utbildningsfordon. Kurserna genomförs hos Scania-återförsäljare över hela landet.

I Scanias förarutbildning ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.

Läs mer om förarutbildningens olika kursmoduler